Tuyển sinh BUH
ĐHCQ 2022: Hướng dẫn nộp hồ sơ theo phương thức xét tuyển tổng hợp
(học bạ + thành tích THPT)

THÔNG BÁO MỚI

1. TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
TUYỂN SINH ĐHCQ 2022 - NHỮNG ĐIỂM MỚI TẠI HUB

2. TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN BẰNG HỌC BẠ VÀ THÀNH TÍCH HỌC TẬP THPT

3. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển Phương thức tổng hợp (Học bạ và thành tích học tập THPT)

4. GIẢI MÃ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO

5. GIẢI MÃ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY QUỐC TẾ SONG BẰNG

Và một vài video
Giải mã ngành khác tại link

THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website