Tuyển sinh BUH

NỘI DUNG CÂU HỎI - TRẢ LỜI Gửi câu hỏi

Câu hỏi:

chương trình đào tạo văn bằng 2 chính quy
378 lượt xem

tôi muốn hỏi chương trình đào tạo văn bằng 2 chính quy ngành luật kinh tế
Trả lời:

Chào anh!

Thông tin về chương trình đào tao ngành Luật kinh tế : http://buh.edu.vn/nguoi-hoc/dai-hoc-hinh-thuc-vua-lam-vua-hoc/quy-che-dao-tao-vlvh/quyet-dinh-v-v-ban-hanh-chuong-trinh-dao-tao-dh-12729.html

Hiện tại nhà trường đang nhận hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tao, 36 Tôn Thất Đạm, Q1

Hẹn gặp lại anh tại đại học Ngân hàng TP.HCM

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website