Tuyển sinh BUH

NỘI DUNG CÂU HỎI - TRẢ LỜI Gửi câu hỏi

Câu hỏi:

Đề nghị phúc khảo
167 lượt xem

Cho tôi hỏi: Mẫu "Đơn đề nghị phúc khảo" tại mục 5 Thông báo sô s585/TB-ĐHNH ngày 14/6/2021 tảiveef như thế nảo?
Trả lời:

Chào bạn,  

Mẫu giấy cam kết được đính kèm trong Thông báo điểm chuẩn của trường tại: https://buh.edu.vn/thong-bao-tin-tuc/thong-bao-ket-qua-tuyen-sinh-theo-phuong-thuc-uu-tien-xet-tuyen-va-xet-hoc-ba-phuong-thuc-xet-diem-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dai-hoc-quoc-20695.html

Bạn kéo xuống phía dưới cùng để thấy tài liệu đính kèm,

Trân trọng ./.

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website