Tuyển sinh BUH

NỘI DUNG CÂU HỎI - TRẢ LỜI Gửi câu hỏi

Câu hỏi:

ma nganh nhom nganh
154 lượt xem

Cho e hoi la neu như minh dki ctrinh chat luong cao va ctrinh dai tra thi minh dki thanh 2 nguyen vog hay sao a? Ctrinh c.luog cao thi ghi la7340001 .ten nganh"ctrinh cu nhan c.luog cao"...con ctrinh dai tra thi 7340201.va "tai chih-ng.hang"hay la"khoi nganh kte kdoanh crinh dai tra" a? Xin truong cho em biet ghi the nao la dug di a
Trả lời:

Chào em!

- Nếu em đăng ký  ctrinh chat luong cao va ctrinh dai tra thi minh dki thanh 2 nguyen vog 

- E ghi mã xét tuyển Ctrinh c.luog cao thi ghi là: 7340001 .ten nganh"ctrinh cu nhan c.luog cao"

.- Còn chương trình đại trà: Em ghi mã xét tuyển TCNH là 7340201,  tên ngành  "tai chih-ng.hang" 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website