Tuyển sinh BUH

NỘI DUNG CÂU HỎI - TRẢ LỜI Gửi câu hỏi

Câu hỏi:

Ngành marketing
235 lượt xem

Chỉ tiêu và học phí cho ngành marketing là bao nhiêu ạ.
Trả lời:

Chỉ tiêu ngành quản trị kinh doanh là 350.

Em đang ký vào ngành Quản trị kinh doanh sau 1,5 năm học em sẻ chọn vào chuyên ngành Marketing hoặc chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp.

Mã trường ngân hàng: NHS

Mã ngành quản trị kinh doanh : 7340101

 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website