Tuyển sinh BUH

Các ngành học
41961 lượt xem

Các ngành học

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 11 khoa và bộ môn với 10 chuyên ngành đào tạo.

Các khoa và bộ môn

- Khoa Ngân hàng
- Khoa Tài chính
- Khoa Quản trị kinh doanh
- Khoa Kế toán - Kiểm toán
- Khoa Hệ thống thông tin quản lý
- Khoa Ngoại ngữ
- Khoa Kinh tế quốc tế
- Khoa Luật kinh tế
- Khoa Lý luận chính trị
- Bộ môn Toán kinh tế
- Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Các chuyên ngành đào tạo

NGÀNH ĐÀO TẠO
  Ngành Mã ngành Chuyên ngành
1 Ngành Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính
Ngân hàng
2 Ngành Kế toán - Kiểm toán 7340301 Kế toán
3 Ngành Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh tổng hợp
Marketing
4 Ngành Kinh tế quốc tế 7310106 Kinh tế quốc tế
5 Ngành Luật kinh tế 7380107 Luật Kinh tế
6 Ngành Ngôn ngữ Anh 7220201 Tiếng Anh thương mại
7 Ngành Hệ thống thông tin quản lý 7340405 Hệ thống thông tin doanh nghiệp
Thương mại điện tử

 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website