Tuyển sinh BUH

Đại học chính quy chuẩn (CT đại trà)
247392 lượt xem

Đại học chính quy

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN NĂM 2021 (Mã trường: NHS) 

1. Giới thiệu chương trình: 
Chương trình đại học chính quy chuẩn (trước đây còn gọi lạ chương trình đại trà) là chương trình đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM có mức học phí trần theo quy định của Chính phủ.
 
2. Các ngành và chuyên ngành đào tạo: 
2.1. Ngành Tài chính Ngân hàng 
Chuyên ngành Tài chính (1)
Chuyên ngành Ngân hàng (2)
Chuyên ngành Công nghệ tài chính (FinTech) (3)
2.2. Ngành Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (4)
Chuyên ngành Digital Marketing (5)
Chuyên ngành Quản trị Logistic và chuỗi cung ứng (6)
2.3. Ngành Kế toán
Chuyên ngành Kế toán kiểm toán (7)
2.4. Ngành Kinh tế quốc tế
Chuyên ngành Kế toán kiểm toán (8)
Chuyên ngành Kế toán kiểm toán (8)
2.5. Ngành Luật kinh tế (9)
2.6. Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử (10)
Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số (11)
Chuyên ngành Khoa học dữ liệu trong kinh doanh (12)
2.7. Ngành Ngôn Ngữ Anh
Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại. (13)
 
3. Chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển
 

Ghi chú:

- Quy ước mã tổ hợp và ký hiệu bài thi/môn học:         A00: Toán, Vật lý, Hoá học; 
                                                                                      A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 
                                                                                      C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
                                                                                      D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
                                                                                      D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh
                                                                                      D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh
                                                                                      D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
                                                                                      D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 
Lưu ý:

- Không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển đối với phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021;
- Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phương thức 1) áp dụng đối với tất cả các chương trình đào tạo.
- Chương trình đại học chính quy chuẩn : 
     + Dành 1905 chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 
    + Dành 260 chỉ tiêu Xét kết quả thi thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM 
-  Chương trình ĐHCQ chuẩn không áp dụng phương thức Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ.

    
4. Các phương thức xét tuyển 

4.1. Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
a. Đối tượng 
Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020. 

b. Nguyên tắc xét tuyển
Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thể hiện cụ thể tại mục 1.8. Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh của Trường.

4.2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT 2021
a. Đối tượng  
- Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Tổng điểm xét tuyển áp dụng đối với tất cả các ngành/nhóm ngành/Chương trình đào tạo phải đạt từ 17 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Nếu có).

b. Nguyên tắc xét tuyển
Được thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”  của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. 
- Điểm xét tuyển bao gồm: Kết quả điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi THPT năm 2021 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo; điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức: 
+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình không nhân hệ số:
            Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:
            Điểm xét tuyển = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên
          (Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê ĐXT thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc điểm xét tuyển từ cao tới thấp;
- Không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của  thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể;
- Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau theo quy định sau: ”Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ)”.

4.3. Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực

a. Đối tượng:
Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021, có tổng điểm từ 700 trở lên; và điểm trung bình học tập HK1 và HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên.

b. Nguyên tắc xét tuyển:
- Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất;
- Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực; xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng.
- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình cộng điểm học tập của 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12). 

 

5. Học phí
- Học phí Chương trình Đại học chính quy chuẩn: 4.900.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021)

6. Thời gian và hồ sơ xét tuyển 
6.1. Đối với phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 
a. Lệ phí xét tuyển và cách nộp lệ phí:
- Lệ phí xét tuyển: 25,000đ/ nguyện vọng.
- Cách nộp lệ phí: Thí sinh nộp lệ phí khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi THPT tại trường THPT nơi thí sinh đang học hoặc địa điểm do Sở Giáo dục Đào tạo quy định (Đối với thí sinh tự do).

b. Hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ:
Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

6.3. Đối với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. HCM:  
a. Địa điểm nhận hồ sơ: 

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến:
Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.
Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy”
 

b. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:
- Đợt 1: Thí sinh kê khai thông tin trực tuyến theo link đăng ký của Trường và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 5/4/2021 đến ngày 15/5/2021. Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến từ ngày 18/5/2021 – 25/5/2021. Trường thông báo kết quả xét tuyển trước 15/6/2021
- Đợt 2: Theo thông báo của Trường (Nếu có).

c. Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);
(*) Thí sinh kê khai thông tin xét tuyển trực tuyến tại http://xettuyen.buh.edu.vn/login 

Học bạ nguyên cuốn (bản photo chứng thực), trường hợp chưa có học bạ thí sinh nộp bảng điểm có xác nhận của trường;

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực).

(**) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho Nhà trường.

d. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển : 100.000 đồng/nguyện vọng 
Cách nộp lệ phí: 
+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1 
+ Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ. 
Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 1111.000.000.4541
Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  -  Chi nhánh Thủ Đức
Nội dung:Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – NGÀY SINH – SỐ ĐIỆN THOẠI – SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN”. Ví dụ ; NGUYỄN VĂN A – 25/07/2002 – 0903055286 – 2 NV
- Thí sinh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí xét tuyển (đối với phương thức ĐGNL) theo mốc thời gian nộp hồ sơ.
- Trường không hoàn trả lại khoản thu dịch vụ tuyển sinh, lệ phí xét tuyển liên quan đến hồ sơ xét tuyển không hợp lệ hoặc không đầy đủ theo quy định của Trường.

 

LIÊN HỆ: 

Phòng Tư vấn Tuyển sinh & Phát triển Thương hiệu
Địa chỉ: Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 38211704 - 028. 38212430 
Hotline chương trình ĐHCQ chuẩn: 0888 35 34 88 
Website: 
http://tuyensinh.buh.edu.vn/
Email: phongtvts@buh.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdaihocnganhang/
Youtube: BUH Channel
 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website