Tuyển sinh BUH

Đại học chính quy Chất lượng cao
105568 lượt xem

Đại học chính quy Chất lượng cao

 

Giới thiệu chương trình Đại học chính quy chất lượng cao và thông tin tuyển sinh năm 2021

1. Giới thiệu về chung Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 
          Từ năm 2013, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  triển khai Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao của các ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh với sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 6650/BGDĐT–GDĐH ngày 29/9/2013 và công văn số 247/BGDĐT–GDĐH ngày 24/01/2017. Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học thể hiện hướng phát triển nâng cao của đào tạo chính quy tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Chương trình hướng đến các giá trị cốt lõi: (1) Kiến thức chuyên môn chuyên sâu và hiện đại theo chuẩn quốc tế; (2) Năng lực thực hành và ứng dụng công nghệ số;  (3) Kỹ năng mềm và năng lực dẫn dắt;  (4)  Năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập quốc tế; (5) Năng lực tự nghiên cứu, tự học
           Đến nay chương trình đã triển khai được 8 khóa đào tạo với gần  3000  sinh viên đã và đang theo học tại chương trình. Chương trình cũng đã có 04 khóa sinh viên tốt nghiệp. Với kiến thức chuyên môn, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, kỹ năng cá nhân, khả năng ngoại ngữ được trang bị, sinh viên chương trình chất lượng cao đã được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đã được tuyển dụng bởi các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, công ty kiểm toán lớn trong và ngoài nước như: Citibank, HSBC, Delloite, KPMG, Ernst & Young, Chứng khoán Sài gòn SSI, Chứng khoán ACBS, Công ty bảo hiểm Manulife, tập đoàn Heineken, Ngân hàng Ngoại thương, Viettinbank, Ngân hàng Quân đội, VP Bank … nhiều sinh viên nhận được học bổng tiếp tục theo học các bậc cao hơn ở nước ngoài. 
 
 
 
2. Các đặc điểm của chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 

• Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm: Các môn lý luận chính trị, Các môn khoa học cơ bản được xây dựng tương tự như chương trình đại học chính quy; thông qua phương pháp giảng dạy và điều kiện giảng dạy giúp sinh viên tăng cường rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình...

• Khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành: được phát triển dựa trên nền tảng của chương trình đại học chính quy, đồng thời được tham khảo các chương trình đào tạo nước ngoài, được xây dựng theo hướng tích hợp để tạo điều kiện cho sinh viên có thể học liên thông, hoặc chuyển tiếp sang các chương trình đào tạo nước ngoài.

  • Các học phần tự chọn thuộc các khối kiến thức sinh viên được lựa chọn các học phần theo định hướng ứng dụng công nghệ số : Định hướng Fintech đối với ngành TCNH; Định hướng E- Business đối với ngành Quản trị kinh doanh; Định hướng Digital Accounting đối với ngành Kế toán.

• Tổ chức đào tạo: Lớp học phần được tổ chức khi đăng ký môn học, có sĩ số khoảng là 40 sinh viên, thực hiện theo học chế tín chỉ, sử dụng triệt để phương pháp giảng dạy mới theo hướng phát huy năng lực cá nhân của sinh viên, tăng cường rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại và các phần mềm chuyên dụng để giải quyết các nội dung chuyên môn. 

• Điều kiện và chuẩn đầu ra tiếng Anh: 

- Điều kiện để được học môn Tiếng Anh chuyên ngành và các học phần chuyên ngành được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương ứng cấp độ 3/6 theo quy định của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tức tương đương trình độ IELTS 4.5 hoặc đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh do Trường tổ chức. 

- Điều kiện (chuẩn tiếng Anh đầu ra) để được xét tốt nghiệp: sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương ứng cấp độ 4/6 theo quy định của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tức tương đương trình độ IELTS 5.5. 

• Các học phần được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và các học phần sử dụng giáo trình, tài liệu tiếng Anh 

- Có khoảng  20% - 30% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành được dạy bằng Tiếng Anh. 

- Ngoài ra còn có nhiều học phần sử dụng giáo trình, tài liệu tiếng Anh trong quá trình giảng dạy, học tập được quy định cụ thể tại đề cương các học phần.

• Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường: Được thiết kế bao gồm 9 cấp độ với 18 học phần tương đương với các nhóm kỹ năng Nghe – nói; đọc - viết. Cấp độ 1 đến cấp độ 7 là bắt buộc được giảng dạy trong 5 học kỳ đầu giúp sinh viên đạt trình độ tương đương IELTS 5.5. Cấp độ 7 đến cấp độ 8 là tự chọn được đào tạo trong các học kỳ cuối giúp sinh viên có thể đạt trình độ IELTS 6.5. Sinh viên phải tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu khoá để xác định các học phần được miễn và các học phần phải học bắt buộc. Hiện tại số tiết tiếng Anh tăng cường tối đa sinh viên được học hoàn toàn miễn phí là 300 tiết. 

• Chương trình đào tạo kỹ năng mềm: Sinh viên phải hoàn thành chương trình đào tạo kỹ năng mềm bao gồm 8 tín chỉ. Nhà trường tổ chức chương trình với nhiều học phần kỹ năng mềm cần thiết cho phát triển các nhân và nghề nghiệp tương lại. Sinh viên không phải đóng học phí cho các học phần kỹ năng mềm. 

• Nghiên cứu khoa học: Trong cả khóa học, mỗi sinh viên CTĐTCLC phải được công nhận hoàn thành hoạt động nghiên cứu khoa học theo Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên thuộc CTĐTCLC. Đây là một trong những điều kiện xét công nhận tốt nghiệp.

• Khoá luận tốt nghiệp: Sinh viên được yêu cầu thực hiện khoá luận tốt nghiệp, và được khuyến khích thực hiện khoá luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh.

• Tham quan, kiến tập, thực hành: Nhà trường tổ chức cho sinh viên tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong hoặc ngoài nước theo kế hoạch hoặc lồng ghép trong các học phần ngành và chuyên ngành.

• Đội ngũ giảng viên: Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của BGD&ĐT và quy định của Trường. Hàng năm Hiệu trưởng sẽ phê duyệt danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao. Danh sách này sẽ được công bố trên website chính thức của Nhà trường.

• Học bổng : Bên cạnh các chương trình học bổng chung của sinh viên ĐHCQ như học bổng ngân sách, học bổng thống đốc và học bổng ngành ngân hàng, học bổng BUH, sinh viên chương trình ĐHCQ chất lượng cao còn được thụ hưởng chương trình học bổng riêng của chương trình chất lượng cao với học bổng loại khá là 5.800.000 đồng/học kỳ, học bổng loại giỏi 8.700.000 đồng/học kỳ, học bổng loại xuất sắc là 14.500.000 đồng/học kỳ.

• Cơ hội liên thông chuyển tiếp học tập ở nước ngoài: Sinh viên chương trình chất lượng cao có thể lựa chọn chuyển tiếp học tập các năm cuối và lấy bằng tại các trường đại học nước ngoài là đối tác của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM trong đó có Trường Đại học Griffith, Australia. Sinh viên cũng có thể tham gia các chương trình học tập ngắn hạn (Study tour), chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu trao đổi văn hóa tại các trường đại học nước ngoài. 

 
 
 
Sinh viên chương trình Chất lượng cao giao lưu với CityBank
 
3. Các ngành Đào tạo

3.1. Ngành tài chính ngân hàng (Định hướng Fintech):

         Với lợi thế kiến thức cập nhập và chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, đầu tư theo chuẩn quốc tế và cập nhật các kiến thức mới nhất về công nghệ tài chính (Fintech); năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ, kỹ năng cá nhân, sự am hiểu môi trường đa văn hóa, sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân Chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng có tiềm năng trở thành những nhà quản trị ngân hàng, giám đốc tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư,... thành công trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số.

3.2. Ngành Kế toán (Định hướng Digital Accounting)

         Sự am hiểu sâu sắc các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và quốc tế, kiến thức cập nhật nhất về kế toán số (Digital Accounting); năng lực thực hành nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng cá nhân, khả năng làm chủ công nghệ, khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa là những hành trang ban đầu để sinh viên tốt nghiệp chương trình Chất lượng cao ngành Kế toán có thể khẳng định mình ở lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, quản lý tài chính, trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế, nơi mà chuẩn mực về sự chuyên nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.

3.3. Ngành Quản trị kinh doanh (Định hướng E – Business):

          Với lợi thế kiến thức cập nhập và chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng cá nhân, sự am hiểu môi trường đa văn hóa, sinh viên tốt nghiệp chương trình Chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh có điểm khởi đầu thuận lợi để theo đuổi giấc mơ trở thành các CEO, doanh nhân khởi nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia tư vấn... vững vàng trong môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.

            Môi trường kinh doanh đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của xu hướng chuyển đổi số và cuộc CMCN 4.0. Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh được cập nhật đổi mới theo định hướng kinh doanh số (E – Business), sẽ mang đến cho sinh viên cơ hội tìm hiểu và thực hành quản trị kinh doanh trên nền tảng công nghệ số…

4. Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy chương trình chất lượng cao năm 2021
          Năm 2021, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tích cực đổi mới phương thức tuyển sinh đối với chương trình chất lượng cao để thu hút các bạn học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh; học sinh có học lực khá, giỏi; học sinh có năng lực tiếng Anh tốt vào học tập tại chương trình. 
     4.1. Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh:
 

            Ngành đào tạo                  

Mã ĐKXT

               Tổ hợp môn                       

Chỉ tiêu và Phương thức xét tuyển

1. Ngành Tài chính-Ngân hàng

(Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số)

2. Ngành Kế toán

(Chương trình định hướng Digital Accounting)

3. Ngành Quản trị kinh doanh

(Chương trình định hướng E.Business)

7340001

A00, A01, D01, D07

 

 ƯTXT & Học bạ

350

A00, A01, D01, D07

 

Kết quả thi THPTQG

500

A00, A01, D01, D07

ĐGNL

100

 
- Năm 2021 Trường tuyển sinh 950 chỉ tiêu chương trình chất lượng cao:
     + Tuyển thẳng (Không hạn chế chỉ tiêu)    
     + 500 chỉ tiêu xét dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia
     + 350 chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển và xét học bạ 
     + 100 chỉ tiêu xét dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. HCM tổ chức.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển chung vào chương trình. Sau khi trúng tuyển, sinh viên được lựa chọn ngành học (Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh),
- Sinh viên được lựa chọn học tập tại cơ sở Thủ Đức hoặc Quận 1 và được ưu tiên bố trí vào ở Ký túc xá.
 
4.2. Các phương thức xét tuyển: 

4.2.1. Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
a. Đối tượng 
Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020. 

b. Nguyên tắc xét tuyển
Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thể hiện cụ thể tại mục 1.8. Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh của Trường.

4.2.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
a. Đối tượng  
- Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Tổng điểm xét tuyển áp dụng đối với tất cả các ngành/nhóm ngành/Chương trình đào tạo phải đạt từ 17 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Nếu có).

b. Nguyên tắc xét tuyển
Được thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”  của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. 
- Điểm xét tuyển bao gồm: Kết quả điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi THPT năm 2021 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo; điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức: 
+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình không nhân hệ số:
            Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:
            Điểm xét tuyển = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên
          (Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê ĐXT thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc điểm xét tuyển từ cao tới thấp;
- Không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của  thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể;
- Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau theo quy định sau: ”Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ)”.

 

4.2.3. Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế xét tuyển của Trường
a. Đối tượng

- Đối tượng 1: Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi, Olympic cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12; môn dự thi Olympic quốc tế hoặc môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành/chương trình đăng ký. 
- Đối tượng 2: Thí sinh có kết quả ở các kỳ thi tiếng Anh quốc tế, đánh giá năng lực quốc tế; Các chứng chỉ và ngưỡng điểm cụ thể như sau:

 

 STT     Chứng Chỉ/ Kỳ Thi     Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào     Ghi Chú
 1 IELTS 5.0  Kết quả điểm học lực học kỳ 1 
và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 
lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên
 Thang 9.0
 2 TOEFL iBT 47  Thang 120
 3 SAT 1200  Thang 1600
 4 ACT 27  Thang 36
 5 VSTEP Bậc 4  6 Bậc


- Đối tượng 3 : Học sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố. 
- Đối tượng 4 : Học sinh có kết quả điểm học lực học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 20 trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.


Cách tính tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển dành cho Đối tượng 4:
Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 để đăng ký xét tuyển. 
Ví dụ thí sinh chọn tổ hợp D01 (Toán - Văn - Anh). Cách tính điểm: (Điểm TB môn HK1 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12) của 3 môn Toán, Văn, Anh cộng lại.

Lưu ý: 
Các chứng chỉ quốc tế phải còn thời hạn trong vòng 02 năm tính đến ngày xét tuyển.
Thí sinh chỉ được lựa chọn một đối tượng ưu tiên cao nhất để đăng ký xét tuyển.

 
b. Nguyên tắc xét
- Xét ưu tiên theo đối tượng từ 1 đến 4; 
- Đối với đối tượng 3 và 4, Trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 3 học kỳ (Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn đã nêu tại mục 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cộng (3 học kỳ) của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển theo thang điểm 10 (có quy đổi nếu có môn nhân hệ số), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
- Đối với các thí sinh bằng điểm  xét tuyển ở cuối danh sách, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung  bình cộng  môn Toán của 3 học kỳ (Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12);
- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển 02 nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất;
- Phương thức này áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2021, 2020 và 2019.

 

3.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực
a. Đối tượng
Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021, có tổng điểm từ 700 trở lên ; và điểm trung bình học tập HK1 và HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên.

b. Nguyên tắc xét
- Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất;
- Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực; xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng.
- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình cộng điểm học tập của 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12). 

 
4.3. Học phí: 
Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao năm học 2020 - 2021 là : 16,750,000 đ/ học kỳ.
 
4.4. Thời gian và hồ sơ xét tuyển: 

4.4.1. Đối với phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4.4.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 
a. Lệ phí xét tuyển và cách nộp lệ phí:
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ nguyện vọng.
- Cách nộp lệ phí: Thí sinh nộp lệ phí khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi THPT tại trường THPT nơi thí sinh đang học hoặc địa điểm do Sở Giáo dục Đào tạo quy định (Đối với thí sinh tự do).

b. Hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ:
Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.4.3. Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường: 
a. Địa điểm nhận hồ sơ : 
- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm - P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.
- Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ "Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy"

b. Các đợt nộp hồ sơ xét tuyển: 
- Đợt 1: Thí sinh kê khai thông tin trực tuyến theo link đăng ký của Trường và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 5/4/2021 đến ngày 15/5/2021. Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến từ ngày 18/5/2021 - 25/5/2021 . Trường thông báo kết quả xét tuyển trước 15/6/2021. 
- Đợt 2: Theo thông báo của Trường (Nếu có).
Ghi chú: Thời gian tính theo dấu bưu điện.

c. Hồ sơ xét tuyển gồm có:  
- Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);

(*) Thí sinh kê khai thông tin xét tuyển trực tuyến tại http://xettuyen.buh.edu.vn/login 
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực)
- Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có)
- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photo chứng thực) (nếu có)
- Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, Quốc gia, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (bản photo chứng thực) (nếu có)

Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: 
Nộp học bạ hoặc phiếu điểm có kết quả học tập của 3 học kỳ: Học kỳ 1, Học kỳ 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12 (bản photo công chứng), có xác nhận của trường THPT. Nhà trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển va làm thủ tục xác nhận nhập học.

Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT:
Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực).
(*) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho Nhà trường

 

d. Lệ phí xét tuyển và hình thức nộp (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ)

- Lệ phí xét tuyển : 100.000 đồng/nguyện vọng,

- Cách nộp lệ phí:
     + Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1 

     + Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ. 
       Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
       Số tài khoản: 1111.000.000.4541
       Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) -  Chi nhánh Thủ Đức
       Nội dung: Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – NGÀY SINH – SỐ ĐIỆN THOẠI – SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN”. Ví dụ ; NGUYỄN VĂN A – 25/07/2002 – 0903055286 – 2 NV
- Thí sinh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí xét tuyển (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ) theo mốc thời gian nộp hồ sơ.
- Trường không hoàn trả lại khoản thu dịch vụ tuyển sinh, lệ phí xét tuyển liên quan đến hồ sơ xét tuyển không hợp lệ hoặc không đầy đủ theo quy định của Trường.

 

4.4.4. Đối với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. HCM:  

a. Địa điểm nhận hồ sơ: (Tương tự như mục 6.3 phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ)

b. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:
- Đợt 1: Thí sinh kê khai thông tin trực tuyến theo link đăng ký của Trường và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 5/4/2021 đến ngày 15/5/2021. Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến từ ngày 18/5/2021 - 25/5/2021. Trường thông báo kết quả xét tuyển trước 15/6/2021
- Đợt 2: Theo thông báo của Trường (Nếu có).

 

c. Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);
(*) Thí sinh kê khai thông tin xét tuyển trực tuyến tại http://xettuyen.buh.edu.vn/login 

Học bạ nguyên cuốn (bản photo chứng thực), trường hợp chưa có học bạ thí sinh nộp bảng điểm có xác nhận của trường kèm theo giấy cam kết bổ sung học bạ bản photo chứng thực;

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực).

(**) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho Nhà trường.


d. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển ( tương tự mục 4.4.3 đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ).

 
Thông tin liên hệ : 
Ban Điều hành Chương trình chất lượng cao/Phòng Tư vấn tuyển sinh & PTTH
Địa chỉ: Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 38211704 - 028. 38212430 
Hotline chương trình ĐHCQ chất lượng cao: 0909 69 12 69
Website: 
http://tuyensinh.buh.edu.vn/
http://clc.buh.edu.vn 
 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website