Tuyển sinh BUH

Đại học chính quy Chất lượng cao
63404 lượt xem

Đại học chính quy Chất lượng cao

 

Giới thiệu chương trình Đại học chính quy chất lượng cao và thông tin tuyển sinh năm 2021

1. Giới thiệu về chung Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 
          Từ năm 2013, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  triển khai Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao của các ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh với sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 6650/BGDĐT–GDĐH ngày 29/9/2013 và công văn số 247/BGDĐT–GDĐH ngày 24/01/2017. Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học thể hiện hướng phát triển nâng cao của đào tạo chính quy tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Chương trình hướng đến các giá trị cốt lõi:  (1) Kiến thức chuyên môn chuyên sâu và hiện đại theo chuẩn quốc tế; (2) Năng lực tự nghiên cứu, tự học; (3) Năng lực thực hành và ứng dụng;  (4) Kỹ năng mềm và năng lực dẫn dắt;  (5)  Năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập quốc tế.
           Đến nay chương trình đã triển khai được 7  khóa đào tạo với gần hơn 2500 sinh viên đã và đang theo học tại chương trình. Chương trình cũng đã có 3 khóa sinh viên tốt nghiệp. Với kiến thức chuyên môn, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, kỹ năng cá nhân, khả năng ngoại ngữ được trang bị, sinh viên chương trình chất lượng cao đã được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đã được tuyển dụng bởi các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, công ty kiểm toán lớn trong và ngoài nước như: Citibank, HSBC, Delloite, KPMG, Ernst & Young, Chứng khoán Sài gòn SSI, Chứng khoán ACBS, Công ty bảo hiểm Manulife, tập đoàn Heineken, Ngân hàng Ngoại thương, Viettinbank, Ngân hàng Quân đội, VP Bank … nhiều sinh viên nhận được học bổng tiếp tục theo học các bậc cao hơn ở nước ngoài. 
 
 
2. Các đặc điểm của chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 
Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm: Các môn lý luận chính trị, Các môn khoa học cơ bản được xây dựng tương tự như chương trình đại học chính quy; thông qua phương pháp giảng dạy và điều kiện giảng dạy giúp sinh viên tăng cường rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình...
Khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành: được phát triển dựa trên nền tảng của chương trình đại học chính quy, đồng thời được tham khảo các chương trình đào tạo nước ngoài, được xây dựng theo hướng tích hợp để tạo điều kiện cho sinh viên có thể học liên thông, hoặc chuyển tiếp sang các chương trình đào tạo nước ngoài. 
Tổ chức đào tạo: Lớp học phần được tổ chức khi đăng ký môn học, có sĩ số khoảng là 40 sinh viên, thực hiện theo học chế tín chỉ, sử dụng triệt để phương pháp giảng dạy mới theo hướng phát huy năng lực cá nhân của sinh viên, tăng cường rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại và các phần mềm chuyên dụng để giải quyết các nội dung chuyên môn. 
Điều kiện và chuẩn đầu ra tiếng Anh: 
- Điều kiện để được học môn Tiếng Anh chuyên ngành và các học phần chuyên ngành được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương ứng cấp độ 3/6 theo quy định của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tức tương đương trình độ IELTS 4.5 hoặc đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh do Trường tổ chức. 
- Điều kiện (chuẩn tiếng Anh đầu ra) để được xét tốt nghiệp: sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương ứng cấp độ 4/6 theo quy định của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tức tương đương trình độ IELTS 5.5. 
Các học phần được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và các học phần sử dụng giáo trình, tài liệu tiếng Anh 
- Có khoảng  20% - 30% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành được dạy bằng Tiếng Anh. 
- Ngoài ra còn có nhiều học phần sử dụng giáo trình, tài liệu tiếng Anh trong quá trình giảng dạy, học tập được quy định cụ thể tại đề cương các học phần.
Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường: Được thiết kế bao gồm 9 cấp độ với 18 học phần tương đương với các nhóm kỹ năng Nghe – nói; đọc - viết. Cấp độ 1 đến cấp độ 7 là bắt buộc được giảng dạy trong 5 học kỳ đầu giúp sinh viên đạt trình độ tương đương IELTS 5.5. Cấp độ 7 đến cấp độ 8 là tự chọn được đào tạo trong các học kỳ cuối giúp sinh viên có thể đạt trình độ IELTS 6.5. Sinh viên phải tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu khoá để xác định các học phần được miễn và các học phần phải học bắt buộc. Hiện tại số tiết tiếng Anh tăng cường tối đa sinh viên được học hoàn toàn miễn phí là 300 tiết. 
Chương trình đào tạo kỹ năng mềm: Sinh viên phải hoàn thành chương trình đào tạo kỹ năng mềm bao gồm 8 tín chỉ. Nhà trường tổ chức chương trình với nhiều học phần kỹ năng mềm cần thiết cho phát triển các nhân và nghề nghiệp tương lại. Sinh viên không phải đóng học phí cho các học phần kỹ năng mềm. 
Nghiên cứu khoa học: Trong cả khóa học, mỗi sinh viên CTĐTCLC phải được công nhận hoàn thành hoạt động nghiên cứu khoa học theo Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên thuộc CTĐTCLC. Đây là một trong những điều kiện xét công nhận tốt nghiệp.
Khoá luận tốt nghiệp: Sinh viên được yêu cầu thực hiện khoá luận tốt nghiệp, và được khuyến khích thực hiện khoá luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh.
Tham quan, kiến tập, thực hành: Nhà trường tổ chức cho sinh viên tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong hoặc ngoài nước theo kế hoạch hoặc lồng ghép trong các học phần ngành và chuyên ngành.
Đội ngũ giảng viên: Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của BGD&ĐT và quy định của Trường. Hàng năm Hiệu trưởng sẽ phê duyệt danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao. Danh sách này sẽ được công bố trên website chính thức của Nhà trường.
Học bổng : Bên cạnh các chương trình học bổng chung của sinh viên ĐHCQ như học bổng ngân sách, học bổng thống đốc và học bổng ngành ngân hàng, học bổng BUH, sinh viên chương trình ĐHCQ chất lượng cao còn được thụ hưởng chương trình học bổng riêng của chương trình chất lượng cao với học bổng loại khá là 5.800.000 đồng/học kỳ, học bổng loại giỏi 8.700.000 đồng/học kỳ, học bổng loại xuất sắc là 14.500.000 đồng/học kỳ.
Cơ hội liên thông chuyển tiếp học tập ở nước ngoài: Sinh viên chương trình chất lượng cao có thể lựa chọn chuyển tiếp học tập các năm cuối và lấy bằng tại các trường đại học nước ngoài là đối tác của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM trong đó có Trường Đại học Griffith, Australia. Sinh viên cũng có thể tham gia các chương trình học tập ngắn hạn (Study tour), chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu trao đổi văn hóa tại các trường đại học nước ngoài. 
 
 
Sinh viên chương trình Chất lượng cao giao lưu với CityBank
 
3. Các ngành Đào tạo
3.1. Ngành Tài chính Ngân hàng 
Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp Ngành Tài chính - Ngân hàng chương trình chất lượng cao nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại về kinh tế, kinh doanh, quản lý; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về tài chính ngân hàng; có đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân tốt; có năng lực nghiên cứu, hoạch định, thực thi và giải quyết các vấn đề chuyên môn liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
Mục tiêu cụ thể (chuẩn đầu ra)
- Kiến thức
     + Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội như: Chính trị, pháp luật, tâm lý để phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong nghề nghiệp.
     + Có kiến thức cơ bản về toán, tin học, phương pháp nghiên cứu khoa học để phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong nghề nghiệp.
     + Có kiến thức nền tảng về kinh tế, quản trị, kế toán để vận dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
     + Có kiến thức chuyên sâu về ngân hàng, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp nhằm vận dụng và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
     + Có các kiến thức bổ trợ về tiếng Anh, giao tiếp, thuyết trình, lãnh đạo, phương pháp tư duy để giải quyết các vấn đề phát sinh trong nghề nghiệp.
- Kỹ năng
     + Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
     + Có các kỹ năng cá nhân như: giao tiếp, thuyết trình, lãnh đạo, làm việc nhóm, tư duy phản biện để làm việc hiệu quả trong môi trường hội nhập quốc tế.
     + Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.
- Thái độ
     + Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật trong công việc.
     + Có ý thức tuân thủ chính sách pháp luật của nhà nước.
     + Có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế.
 
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
        Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tài chính - Ngân hàng, có năng lực đảm nhiệm các nhóm vị trị công việc như sau: 
- Nhóm 1: Chuyên viên các bộ phận nghiệp vụ liên quan đến tài chính – ngân hàng tại các định chế tài chính như: ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm …
- Nhóm 2: Chuyên viên, cán bộ quản lý tài chính tại các doanh nghiệp phi tài chính
- Nhóm 3: Cán bộ hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ tại các cơ quan Nhà nước.
- Nhóm 4: Tiếp tục theo học ở các bậc cao hơn trong và ngoài nước để đảm nhiệm các vị trí nghiên cứu viên, giảng viên về tài chính – ngân hàng tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu.
        Với lợi thế về kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư theo chuẩn quốc tế; năng lực thực hành; năng lực ngoại ngữ; kỹ năng cá nhân; cùng sự am hiểu môi trường đa văn hóa, sinh viên tốt nghiệp chương trình chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng có tiềm năng trở thành những nhà quản trị ngân hàng, giám đốc tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư… thành công trong cả thị trường tài chính trong nước và quốc tế.
 
3.2. Ngành Quản trị kinh doanh
Mục tiêu chung
      Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại về quản trị kinh doanh; có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội; có năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch/dự án kinh doanh trong doanh nghiệp.
Mục tiêu cụ thể
       Kiến thức: Chương trình cung cấp những kiến thức nền tảng, hiện đại để giúp người học nắm vững các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu trong quản trị kinh doanh. Các khối kiến thức bao gồm: khối kiến thức đại cương, khối kiến thức cơ sở ngành, khối kiến thức ngành và chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.
       Về kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp: Người học được rèn luyện để hình thành các kỹ năng cụ thể như: kỹ năng phân tích, kỹ năng khám phá kiến thức mới, kỹ năng tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng đàm phán, thuyết phục và biết cách sử dụng hiệu quả tiếng Anh trong kinh doanh.
       Về thái độ, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp: Thông qua quá trình học tập, người học hình thành thái độ, tinh thần trong tư duy và học tập đúng đắn; Có đạo đức, công bằng và trách nhiệm trong tác nghiệp, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến; Có thái độ đúng mực với đồng nghiệp, đối tác.
       Về năng lực thực hành nghề nghiệp: Chương trình đào tạo được xây dựng để giúp người học có được năng lực xây dựng, triển khai thực hiện và đánh giá phương án, dự án kinh doanh. 
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 
- Các vị trí nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng, nhân sự, hành chính, sản xuất, phân phối…(tại phòng Kế hoạch, phòng Tổ chức nhân sự, phòng Quản lý sản xuất, phòng Tài chính, phòng Kế toán, phòng Quản lý chất lượng, phòng Marketing, v.v.) trong các tổ chức trong nước và quốc tế.
- Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, người học có khả năng đảm trách các vị trí cao hơn
- Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tự khởi nghiệp kinh doanh.
- Người học có khả năng tự học suốt đời để hoàn thiện bản thân và đáp ứng yêu cầu thực tế của công việc. Người học có thể học bổ sung một số học phần để đủ điều kiện nhận văn bằng cử nhân thứ hai tại một số ngành liên quan như Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng, có thể học tiếp lên chương trình cao học trong nước và quốc tế về QTKD, hoặc chương trình cao học KT-TC-NH..... (sau khi học bổ sung một số môn chuyển đổi
        Với lợi thế kiến thức cập nhật và chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng cá nhân, sự am hiểu môi trường đa văn hóa, sinh viên tốt nghiệp chương trình chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh có điểm khởi đầu thuận lợi để theo đuổi giấc mơ trở thành các CEO, doanh nhân khởi nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia tư vấn… vững vàng trong môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.
 
3.3. Ngành Kế toán: 
Mục tiêu chung
       Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực hành nghề nghiệp cao đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực kế toán – kiểm toán trong nước và quốc tế:
- Có hiểu biết bao quát kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán; thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ kế toán - kiểm toán trong các doanh nghiệp và các tổ chức;
- Có khả năng thích nghi cao, tư duy độc lập và năng lực tự học nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và mục tiêu phát triển của cá nhân.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
       Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể khởi nghiệp kinh doanh hoặc làm việc tại các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội, cơ quan của chính phủ trong và ngoài nước.
       Về vị trí công việc cụ thể, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các bộ phận tài chính, kiểm soát nội bộ, kế toán, kiểm toán; chuyên viên kế toán nghiệp vụ và tổng hợp; chuyên viên phân tích đầu tư và quản lý vốn, quản lý rủi ro; kiểm soát viên, kiểm toán viên nội bộ hoặc tại các công ty kiểm toán độc lập; chuyên viên hệ thống thông tin kế toán.
Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể trở thành những nghiên cứu viên ở các Trung tâm, Viện nghiên cứu; giảng viên tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học trong và ngoài nước. 
         Sự am hiểu sâu sắc các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và quốc tế; năng lực thực hành nghề nghiệp; năng lực ngoại ngữ; kỹ năng cá nhân; khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa là những hành trang ban đầu để sinh viên tốt nghiệp chương trình chất lượng cao ngành Kế toán có thể khẳng định mình ở lĩnh vực kế toán, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính, kiểm toán trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế, nơi mà chuẩn mực về sự chuyên nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.
 
4. Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy chương trình chất lượng cao năm 2021
          Năm 2021, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tích cực đổi mới phương thức tuyển sinh đối với chương trình chất lượng cao để thu hút các bạn học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh; học sinh có học lực khá, giỏi; học sinh có năng lực tiếng Anh tốt vào học tập tại chương trình. 
     4.1. Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh:
 

            Ngành đào tạo                  

Mã ĐKXT

               Tổ hợp môn                       

Chỉ tiêu và Phương thức xét tuyển

1. Ngành Tài chính-Ngân hàng

(Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số)

2. Ngành Kế toán

(Chương trình định hướng Digital Accounting)

3. Ngành Quản trị kinh doanh

(Chương trình định hướng E.Business)

7340001

A01, D01, D07, D10

 

 ƯTXT & Học bạ

290

A01, D01, D07, D10

 

Kết quả thi THPTQG

570

A01, D01, D07, D10

ĐGNL

90

 
- Năm 2021 Trường tuyển sinh 950 chỉ tiêu chương trình chất lượng cao:
     + Tuyển thẳng (Không hạn chế chỉ tiêu)    
     + 570 chỉ tiêu xét dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia
     + 290 chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển và xét học bạ 
     + 90 chỉ tiêu xét dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. HCM tổ chức.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển chung vào chương trình. Sau khi trúng tuyển, sinh viên được lựa chọn ngành học (Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh),
- Sinh viên được lựa chọn học tập tại cơ sở Thủ Đức hoặc Quận 1 và được ưu tiên bố trí vào ở Ký túc xá.
 
4.2. Các phương thức xét tuyển: 

4.2.1. Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
a. Đối tượng 
Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020. 

b. Nguyên tắc xét tuyển
Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thể hiện cụ thể tại mục 1.8. Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh của Trường.

4.2.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
a. Đối tượng  
- Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Tổng điểm xét tuyển áp dụng đối với tất cả các ngành/nhóm ngành/Chương trình đào tạo phải đạt từ 17 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Nếu có).

b. Nguyên tắc xét tuyển
Được thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”  của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. 
- Điểm xét tuyển bao gồm: Kết quả điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi THPT năm 2021 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo; điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức: 
+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình không nhân hệ số:
            Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:
            Điểm xét tuyển = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên
          (Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê ĐXT thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc điểm xét tuyển từ cao tới thấp;
- Không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của  thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể;
- Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau theo quy định sau: ”Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ)”.

 
4.2.3. Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế xét tuyển của Trường
a. Đối tượng
- Đối tượng 1: Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi, Olympic cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12; môn dự thi Olympic quốc tế hoặc môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành/chương trình đăng ký. 
- Đối tượng 2: Thí sinh có kết quả ở các kỳ thi tiếng Anh quốc tế, đánh giá năng lực quốc tế; Các chứng chỉ và ngưỡng điểm cụ thể như sau:


 STT     Chứng Chỉ/ Kỳ Thi     Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào     Ghi Chú
 1 IELTS 5.0  Kết quả điểm học lực học kỳ 1
và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1
lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên
 Thang 9.0
 2 TOEFL iBT 47  Thang 120
 3 SAT 1200  Thang 1600
 4 ACT 27  Thang 36

- Đối tượng 3 : Học sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố. 
- Đối tượng 4 : Học sinh có kết quả điểm học lực học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 20 trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực; điểm môn tiếng Anh trung bình cộng 3 học kỳ phải đạt từ 6,5 trở lên.  
 
b. Nguyên tắc xét
- Xét ưu tiên theo đối tượng từ 1 đến 4; 
- Đối với đối tượng 3 và 4, Trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 3 học kỳ (Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn đã nêu tại mục 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cộng (3 học kỳ) của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển theo thang điểm 10 (có quy đổi nếu có môn nhân hệ số), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
- Đối với các thí sinh bằng điểm  xét tuyển ở cuối danh sách, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung  bình cộng  môn Toán của 3 học kỳ (Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12);
- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển 02 nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất;
- Phương thức này áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2021, 2020 và 2019.

 
3.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực
a. Đối tượng:
Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021, có tổng điểm từ 700 trở lên; và điểm trung bình học tập HK1 và HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên.

b. Nguyên tắc xét tuyển:
- Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất;
- Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực; xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng.
- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình cộng điểm học tập của 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12). 
 
4.3. Học phí: 
Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao năm học 2020 - 2021 là : 16,750,000 đ/ học kỳ.
 
4.4. Thời gian và hồ sơ xét tuyển: 
4.4.1. Đối với phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4.4.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 
a. Lệ phí xét tuyển và cách nộp lệ phí:
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ nguyện vọng.
- Cách nộp lệ phí: Thí sinh nộp lệ phí khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi THPT tại trường THPT nơi thí sinh đang học hoặc địa điểm do Sở Giáo dục Đào tạo quy định (Đối với thí sinh tự do).

b. Hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ:
Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.4.3. Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường: 
a. Địa điểm nhận hồ sơ : 
- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm - P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.
- Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ "Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy"

b. Các đợt nộp hồ sơ xét tuyển: 
- Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 25/3/2021 đến ngày 25/5/2021 (Nhận trực tiếp và qua bưu điện). Trường thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện dự kiến trước 15/6/2021. 
- Đợt 2: Theo thông báo của Trường (Nếu có).
Ghi chú: Thời gian tính theo dấu bưu điện.

c. Hồ sơ xét tuyển gồm có:  
- Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực)
- Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có)
- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photo chứng thực) (nếu có)
- Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, Quốc gia, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (bản photo chứng thực) (nếu có)

Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: 
Nộp học bạ hoặc phiếu điểm có kết quả học tập của 3 học kỳ: Học kỳ 1, Học kỳ 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12 (bản photo công chứng), có xác nhận của trường THPT. Nhà trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển va làm thủ tục xác nhận nhập học.

Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT:
Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực).
(*) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho Nhà trường

 
d. Lệ phí xét tuyển và hình thức nộp (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ)

- Lệ phí xét tuyển : 100.000 đồng/nguyện vọng,

- Cách nộp lệ phí:
     + Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1 

     + Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ. 
       Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
       Số tài khoản: 1111.000.000.4541
       Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) -  Chi nhánh Thủ Đức
       Nội dung: Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – NGÀY SINH – SỐ ĐIỆN THOẠI – SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN”. Ví dụ ; NGUYỄN VĂN A – 25/07/2002 – 0903055286 – 2 NV
- Thí sinh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí xét tuyển (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ) theo mốc thời gian nộp hồ sơ.
- Trường không hoàn trả lại khoản thu dịch vụ tuyển sinh, lệ phí xét tuyển liên quan đến hồ sơ xét tuyển không hợp lệ hoặc không đầy đủ theo quy định của Trường.

 
4.4.4. Đối với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. HCM:  

a. Địa điểm nhận hồ sơ: (Tương tự như mục 6.3 phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ)

b. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo link đăng ký của Trường và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 25/3/2021 đến ngày 25/5/2021. 
- Các thí sinh phải cập nhật điểm thi ĐGNL tại link đăng ký trong vòng 3 ngày kể từ ngày đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi (Cả đợt 1 và đợt 2 của kỳ thi ĐGNL)
- Trường sẽ công bố kết quả trong vòng 7 ngày kể từ ngày Đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm đợt 2.

 
c. Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu);

Học bạ nguyên cuốn (bản photo chứng thực), trường hợp chưa có học bạ thí sinh nộp bảng điểm có xác nhận của trường kèm theo giấy cam kết bổ sung học bạ bản photo chứng thực;

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực).


d. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển ( tương tự mục 4.4.3 đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ).
 
Thông tin liên hệ : 
Ban Điều hành Chương trình chất lượng cao/Phòng Tư vấn tuyển sinh & PTTH
Địa chỉ: Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 38211704 - 028. 38212430 
Hotline chương trình ĐHCQ chất lượng cao: 0909 69 12 69
Website: 
http://tuyensinh.buh.edu.vn/
http://clc.buh.edu.vn 
 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website