Tuyển sinh BUH

Văn bằng 2 Đại học chính quy
9389 lượt xem

Văn bằng 2 Đại học chính quy

Thời gian đào tạo

1- 3 năm (Tùy theo số tín chỉ được miễn và kế hoạch học tập của sinh viên)

Đối tượng tuyển sinh

- Người học đã tốt nghiệp đại học chính quy, muốn tiếp tục học tập để lấy bằng đại học thứ 2.
- Sinh viên đang học tại trường muốn học thêm 1 ngành để được cấp 2 bằng đại học

Phương thức tuyển sinh

- Sinh viên đang học và đã tốt nghiệp Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM được miễn thi tuyển.
- Người học đã tốt nghiệp đại học chính quy các trường đại học khác phải tham dự kỳ thi do trường tổ chức.

Lịch học

Căn cứ trên bảng điểm và hồ sơ đào tạo, nhà trường sẽ xét số tín chỉ sinh viên được miễn trong chương trình đào tạo.
Đào tạo theo tín chỉ, chung với chương trình đào tạo chính quy

Học phí

Đóng theo tín chỉ, học phí theo tín chỉ áp dụng cho năm học 2016 -2017 là 210.000 đ/tín chỉ

Văn bằng được cấp sau tốt nghiệp

Đại học chính quy

Các ngành, chuyên ngành đào tạo hệ văn bằng 2 đại học chính quy

Giống như các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học chính quy

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website