Tuyển sinh BUH

THÔNG TIN THI TUYỂN CAO HỌC 2021

Thí sinh tra cứu THEO SỐ BÁO DANH
Số báo danh gồm có phần chữ và phần số,
- Ngành TCNH phần chữ là NHSA.
- Ngành QTKD phần chữ là NHSB.
- Ngành LKT phần chữ là NHSC.
Phần số gồm có 5 số, ví dụ số báo danh là 1 thì nhập là NHSA.00001
TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH
CAPTCHA code
Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website