Tuyển sinh BUH

PHIẾU MÃ VẠCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN 2020

Bước 1: Thí sinh tra cứu THEO SỐ BÁO DANH (MÃ HỒ SƠ) và tải về PHIẾU MÃ VẠCH SINH VIÊN
Bước 2: Thí sinh in và mang theo phiếu mã vạch sinh viên này khi nhập học.
TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH
CAPTCHA code
Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website