Tuyển sinh BUH

PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN 2020

Bước 1: Thí sinh tra cứu THEO SỐ BÁO DANH và tải về PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN
Bước 2: Thí sinh in và mang theo phiếu thông tin sinh viên này khi nhập học.
TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH
CAPTCHA code
Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website