Tuyển sinh BUH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019

( 30/01/2019) Thông báo mới

Tuyển sinh Đại học Bằng 2 Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019

( 30/01/2019) Thông báo mới

Tuyển sinh Liên thông hệ Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019

( 30/01/2019) Thông báo mới

Thông báo v/v gia hạn thời gian nhận hồ sơ và ngày thi chính thức tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019

Khoa sau đại học ( 25/03/0019)

Quy định về xét tuyển

( 23/07/2019)

Thông báo quy định về việc xét tuyển Đại học chính quy năm 2019

( 23/07/2019)

TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH CAO HỌC 2019 - ĐỢT 2

( 18/09/2019)

Thông báo V/v mở lớp bổ sung kiến thức cho kì thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh năm 2019

( 18/02/2019)

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy 2019

( 17/07/2019)

Thông báo tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019

( 17/04/2019)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019

( 15/01/2019)

Thông báo kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 5 năm 2019

Khoa sau đại học ( 10/05/2019)

Tuyển sinh đại học bằng 2 hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học ngành Luật kinh tế đợt tháng 07 năm 2019

Phòng đào tạo ( 10/05/2019)

Tuyển sinh hệ đại học văn bằng 2 chính quy và hệ vừa làm vừa học Ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 7 năm 2019

Phòng đào tạo ( 10/05/2019)

Thông báo V/v tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019

( 09/08/2019)

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2019 và thủ tục xác nhận nhập học

( 08/08/2019)

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ năm 2019

( 07/03/2019)

Thông báo tuyển sinh ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2019 tại TT GDTX tỉnh Tây Ninh

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo Tuyển sinh ĐH bằng 2 hệ vừa làm vừa học (VLVH) đợt 2 năm 2019 tại TT GDTX tỉnh Tây Ninh

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo tuyển sinh Liên thông ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo tuyển sinh ĐH bằng 2 hệ VLVH đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo Tuyển sinh ĐH hệ VHVL đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/0000)

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 46, Liên thông đại học khóa 20, Đại học Bằng 2 khóa 15 hệ vừa làm vừa học (VLVH) đợt 1 năm 2019

( 01/03/2019)

Thông báo mở lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

( )

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website