Tuyển sinh BUH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TB GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ NGÀY THI CHÍNH THỨC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 31/03/2020) Thông báo mới

Tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019

( 30/01/2019) Thông báo mới

Tuyển sinh Liên thông hệ Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019

( 30/01/2019) Thông báo mới

Chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” tại Long An

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/11/2019)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/02/2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM - TOP 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN TỐT NHẤT VIỆT NAM

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 27/11/2019)

Thông báo quy định về việc xét tuyển Đại học chính quy năm 2019

( 23/07/2019)

THÔNG BÁO MỞ LỚP BSKT VÀ ÔN THI CAO HỌC ĐƠT 2/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 22/05/2020)

TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 20/06/2020

( 20/06/2020)

Thông báo dự kiến kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 18/12/2019)

TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH CAO HỌC 2019 - ĐỢT 2

( 18/09/2019)

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy 2019

( 17/07/2019)

TB TUYỂN SỊNH THẠC SĨ TÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆP VÀ KIẾM SOÁT QUẢN TRỊ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 16/05/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN QUỐC TẾ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 16/05/2020)

TB TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 16/05/2020)

SÔI NỔI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP "CÙNG BẠN CHỌN NGÀNH CHO TƯƠNG LAI"

( 15/10/2019)

Quy định về xét tuyển

( 12/06/2020)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM (MÃ TRƯỜNG: NHS) (CẬP NHẬT NGÀY 12/6/2020)

( 12/06/2020)

Đại học bằng 2 hệ Vừa làm vừa học

( 11/05/2020)

Tuyển sinh hệ đại học văn bằng 2 chính quy và hệ vừa làm vừa học Ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 7 năm 2019

Phòng đào tạo ( 10/05/2019)

Thông báo V/v tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019

( 09/08/2019)

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2019 và thủ tục xác nhận nhập học

( 08/08/2019)

Thông báo mở lớp BSKT để thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

Thông báo mở lớp ôn tập các môn thi tuyển sinh thạc sĩ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH HỌC BSKT VÀ ÔN THI ĐỂ THAM DỰ KỲ THI THẠC SĨ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 05/04/2020)

Thông báo tuyển sinh ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2019 tại TT GDTX tỉnh Tây Ninh

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo Tuyển sinh ĐH bằng 2 hệ vừa làm vừa học (VLVH) đợt 2 năm 2019 tại TT GDTX tỉnh Tây Ninh

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo tuyển sinh Liên thông ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo tuyển sinh ĐH bằng 2 hệ VLVH đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo Tuyển sinh ĐH hệ VHVL đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/0000)

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website