Tuyển sinh BUH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VLVH NĂM 2021

( ) Thông báo mới

VĂN BẰNG 2 NGÀNH LUẬT KINH TẾ TẠI BUH: CƠ HỘI CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP VÀ CHUẨN BỊ NỀN TẢNG CHO SỰ NGHIỆP QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ RỦI RO

( 06/10/2021) Thông báo mới

VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI BUH: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TIẾNG ANH GIÚP BẠN ĐẠT “MỤC TIÊU KÉP”

( 06/10/2021) Thông báo mới

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BẰNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

( 22/09/2021)

CÂU HỎI TƯ VẤN NHẬP HỌC THƯỜNG GẶP VỀ THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

( )

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC DÀNH CHO THÍ SINH THUỘC DIỆN TỐT NGHIỆP ĐẶC CÁCH NĂM 2021 VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC, NHẬP HỌC

( )

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC, NHẬP HỌC

( )

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2021

( )

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, LUẬT KINH TẾ NĂM 2021

( )

TỔNG HỢP CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI BUH

( )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

( )

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO BUH BẰNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT.

( )

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN DÀNH CHO CÁC THÍ SINH THUỘC DIỆN ĐẶC CÁCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

( )

THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐẠT ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ; PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (CÓ ĐIỀU CHỈNH)

( )

BUH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ( DIGITAL ACCOUNTING)

( )

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (VLVH) NĂM 2021

( 09/07/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THEO PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ; PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI ĐGNL DO ĐHQG TPHCM TỔ CHỨC NĂM 2021

( )

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, LUẬT KINH TẾ NĂM 2021

( 06/07/2021)

THÔNG BÁO BỔ SUNG HÌNH THỨC XÁC NHẬN NHẬP HỌC THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

( )

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH THEO PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ; PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

( 14/06/2021)

THÔNG BÁO V/V KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC ƯTXT& XÉT HỌC BẠ, XÉT KẾT QUẢ THI ĐGNL

( )

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ QTKD NĂM 2021

( 25/05/2021)

HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VÀ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ VÀO BUH VỚI PHƯƠNG THỨC ƯTXT & XÉT HỌC BẠ VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

( 17/05/2021)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

( 06/05/2021)

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

( 20/04/2021)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021

( 17/04/2021)

HƯỚNG DẪN THÍ SINH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

( 04/04/2021)

HƯỚNG DẪN THÍ SINH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ

( 04/04/2021)

TƯ VẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN: CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MỚI NĂM 2021 TẠI BUH

( 29/03/2021)

TB TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

( 26/03/2021)

CƠ HỘI VÀO BUH BẰNG HỌC BẠ VÀ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

( 19/03/2021)

TVTS TRỰC TUYẾN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

( 19/03/2021)

TB TỔ CHỨC HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021 (GIA HẠN)

( 08/02/2021)

TB V/V MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021 (GIA HẠN)

( 08/02/2021)

TB V/V GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ NGÀY THI CHÍNH THỨC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

( 08/02/2021)

TB V/V HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN SINH, HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH XUÂN TÌNH NGUYỆN

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/01/2021)

TB TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2021

( 16/12/2020)

TB TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 (Gia hạn hộp hồ sơ đến 25/02/2021)

( 08/02/2021)

TB TỔ CHỨC HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021

( 19/11/2020)

TB V/V MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021

( 19/11/2020)

TB V/V XÉT TUYỂN VÀO HỆ ĐHCQ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC TỪ NGUỒN SV ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC HỆ ĐHCQ CHUẨN

( 15/10/2020)

PHIẾU MÃ VẠCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 13/10/2020)

MẪU PHIẾU VÀ CÁCH ĐIỀN PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ LÝ LỊCH HỌC VIÊN

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 08/10/2020)

TB XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐHCQ QUỐC TẾ SONG BẰNG TỪ NGUỒN SINH VIÊN ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC HỆ CQ CHUẨN VÀ CLC

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 07/10/2020)

TB TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ ĐỢT 2 NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 05/10/2020)

QUY TRÌNH + SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỘI TRƯỜNG CHO NGÀY ĐÓN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT NHẬP HỌC 16-17/10/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 12/10/2020)

TB ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐHCQ NĂM 2020 VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI THPT

( 04/10/2020)

QUY TRÌNH + SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỘI TRƯỜNG CHO NGÀY ĐÓN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT XÁC NHẬN NHẬP HỌC 06-10/10/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 02/10/2020)

THÔNG BÁO V/v MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/09/2020)

QĐ CÔNG NHẬN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐH BẰNG 2 NNA HỆ VLVH ĐỢT 1 NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 21/09/2020)

TB THỜI GIAN NHẬP HỌC VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH THI THPT NĂM 2020 ĐỢT 2

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 18/09/2020)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 11/09/2020)

THÔNG BÁO V/V ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 10/09/2020)

QUY TRÌNH + SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỘI TRƯỜNG CHO NGÀY ĐÓN TÂN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ NHẬP HỌC 14-15/9/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 10/09/2020)

TB ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT NĂM 2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 10/09/2020)

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 1 VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 2 ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC ƯTXT VÀ XÉT HỌC BẠ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 08/09/2020)

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH VÀ PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN NHẬP HỌC

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 07/09/2020)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

( 05/09/2020)

TB VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐHCQ NĂM 2020 - ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGÀY 01/9/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 01/09/2020)

TB CÁC MỐC THỜI GIAN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TỔ CHỨC

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 01/09/2020)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 24/08/2020)

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 21/08/2020)

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 21/08/2020)

TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 17/8/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 19/08/2020)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRA CỨU ĐIỂM THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

( 31/07/2020)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 15/07/2020)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 14/07/2020)

THÔNG BÁO MỞ LỚP BSKT VÀ ÔN THI CAO HỌC ĐƠT 2/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 22/05/2020)

TB TUYỂN SỊNH THẠC SĨ TÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆP VÀ KIẾM SOÁT QUẢN TRỊ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 16/05/2020)

TB TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 16/05/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN QUỐC TẾ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 16/05/2020)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM (MÃ TRƯỜNG: NHS) (CẬP NHẬT NGÀY 10/9/2020)

( 10/09/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/02/2020)

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH HỌC BSKT VÀ ÔN THI ĐỂ THAM DỰ KỲ THI THẠC SĨ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 05/04/2020)

TB GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ NGÀY THI CHÍNH THỨC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 31/03/2020)

Thông báo mở lớp ôn tập các môn thi tuyển sinh thạc sĩ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

Thông báo mở lớp BSKT để thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

Chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” tại Long An

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/11/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM - TOP 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN TỐT NHẤT VIỆT NAM

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 27/11/2019)

SÔI NỔI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP "CÙNG BẠN CHỌN NGÀNH CHO TƯƠNG LAI"

( 15/10/2019)

Thông báo tuyển sinh ĐH bằng 2 hệ VLVH đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo tuyển sinh Liên thông ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo Tuyển sinh ĐH hệ VHVL đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/0000)

Thông báo Tuyển sinh ĐH bằng 2 hệ vừa làm vừa học (VLVH) đợt 2 năm 2019 tại TT GDTX tỉnh Tây Ninh

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo tuyển sinh ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2019 tại TT GDTX tỉnh Tây Ninh

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH CAO HỌC 2019 - ĐỢT 2

( 18/09/2019)

Thông báo V/v tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019

( 09/08/2019)

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2019 và thủ tục xác nhận nhập học

( 08/08/2019)

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy 2019

( 17/07/2019)

Tuyển sinh hệ đại học văn bằng 2 chính quy và hệ vừa làm vừa học Ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 7 năm 2019

Phòng đào tạo ( 10/05/2019)

Tuyển sinh Liên thông hệ Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019

( 30/01/2019)

Đại học bằng 2 hệ Vừa làm vừa học

( 11/05/2020)

Tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019

( 30/01/2019)

Đề án tuyển sinh

( 31/03/2021)

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website