Tuyển sinh BUH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018

( 25/05/2018) Thông báo mới

Thông báo điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ và thời gian xét tuyển- tuyển sinh hệ đại học, liên thông đại học, văn bằng 2 vửa làm vừa học đợt 1 năm 2018

( 25/05/2018) Thông báo mới

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

( 22/03/2018) Thông báo mới

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và điểm nhận xét tuyển đại học chính quy năm 2018

( 18/07/2018)

Thông báo V/v mở lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2018

Phòng đào tạo sau đại học ( 15/03/2018)

Thông báo xét tuyển Đại học bằng 2 vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018

Ban tuyển sinh ( 15/03/2018)

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2018

( 08/06/2018)

Thông báo V/v gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh tiến sĩ năm 2018

( 05/09/2018)

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 và thủ tục xác nhận nhập học

( 05/08/2018)

Hướng dẫn cách ghi hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

( 05/04/2018)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

( 03/10/2018)

Tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2018 tại trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh

( 01/10/2018)

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học hệ Vừa làm vừa học (VLVH) đợt 2 năm 2018

( 01/10/2018)

Tuyển sinh Đại học Bằng 2 hệ VLVH đợt 2 năm 2018

( 01/10/2018)

Thông báo tuyển sinh Đại học Bằng 2 hệ Vừa làm vừa học(VLVH) đợt 2 năm 2018 tại Trường Đại học Tiền Giang

( 01/10/2018)

Tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học (VLVH) đợt 2 năm 2018

( 01/10/2018)

Thông báo tuyển sinh Đại học Bằng 2 hệ Vừa làm vừa học VLVH đợt 2 năm 2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh

( 01/10/2018)

Thông báo xét tuyển Đại học Bằng 2 vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh

Ban tuyển sinh ( )

Thông báo xét tuyển Đại học vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018

Ban tuyển sinh ( )

Thông báo xét tuyển Đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018 tại TTGDTX tỉnh Tây Ninh

Ban tuyển sinh ( )

Thông báo xét tuyển liên thông đại học vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018

Ban tuyển sinh ( )

Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học, Liên thông đại học, Đại học bằng 2 hệ VLVH đợt 1 năm 2018

( )

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website