Tuyển sinh BUH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRA CỨU ĐIỂM THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

( 31/07/2020) Thông báo mới

TB GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ NGÀY THI CHÍNH THỨC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 31/03/2020) Thông báo mới

Tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019

( 30/01/2019) Thông báo mới

Tuyển sinh Liên thông hệ Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019

( 30/01/2019)

Chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” tại Long An

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/11/2019)

THÔNG BÁO V/v MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/09/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/02/2020)

TB V/V HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN SINH, HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH XUÂN TÌNH NGUYỆN

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/01/2021)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM - TOP 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN TỐT NHẤT VIỆT NAM

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 27/11/2019)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 24/08/2020)

Thông báo quy định về việc xét tuyển Đại học chính quy năm 2019

( 23/07/2019)

THÔNG BÁO MỞ LỚP BSKT VÀ ÔN THI CAO HỌC ĐƠT 2/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 22/05/2020)

QĐ CÔNG NHẬN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐH BẰNG 2 NNA HỆ VLVH ĐỢT 1 NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 21/09/2020)

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 21/08/2020)

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 21/08/2020)

TB V/V MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021

( 19/11/2020)

TB TỔ CHỨC HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021

( 19/11/2020)

TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 17/8/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 19/08/2020)

TB THỜI GIAN NHẬP HỌC VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH THI THPT NĂM 2020 ĐỢT 2

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 18/09/2020)

TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH CAO HỌC 2019 - ĐỢT 2

( 18/09/2019)

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy 2019

( 17/07/2019)

TB TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2021

( 16/12/2020)

TB TUYỂN SỊNH THẠC SĨ TÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆP VÀ KIẾM SOÁT QUẢN TRỊ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 16/05/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN QUỐC TẾ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 16/05/2020)

TB TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 16/05/2020)

Quy định về xét tuyển

( 16/01/2021)

TB V/V XÉT TUYỂN VÀO HỆ ĐHCQ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC TỪ NGUỒN SV ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC HỆ ĐHCQ CHUẨN

( 15/10/2020)

SÔI NỔI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP "CÙNG BẠN CHỌN NGÀNH CHO TƯƠNG LAI"

( 15/10/2019)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 15/07/2020)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 14/07/2020)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM (Mã trường: NHS)

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 14/01/2021)

PHIẾU MÃ VẠCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 13/10/2020)

QUY TRÌNH + SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỘI TRƯỜNG CHO NGÀY ĐÓN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT NHẬP HỌC 16-17/10/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 12/10/2020)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 11/09/2020)

Đại học bằng 2 hệ Vừa làm vừa học

( 11/05/2020)

TB ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT NĂM 2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 10/09/2020)

QUY TRÌNH + SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỘI TRƯỜNG CHO NGÀY ĐÓN TÂN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ NHẬP HỌC 14-15/9/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 10/09/2020)

THÔNG BÁO V/V ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 10/09/2020)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM (MÃ TRƯỜNG: NHS) (CẬP NHẬT NGÀY 10/9/2020)

( 10/09/2020)

Tuyển sinh hệ đại học văn bằng 2 chính quy và hệ vừa làm vừa học Ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 7 năm 2019

Phòng đào tạo ( 10/05/2019)

Thông báo V/v tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019

( 09/08/2019)

MẪU PHIẾU VÀ CÁCH ĐIỀN PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ LÝ LỊCH HỌC VIÊN

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 08/10/2020)

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 1 VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 2 ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC ƯTXT VÀ XÉT HỌC BẠ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 08/09/2020)

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2019 và thủ tục xác nhận nhập học

( 08/08/2019)

TB TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 (Gia hạn hộp hồ sơ đến 25/02/2021)

( 08/02/2021)

TB V/V GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ NGÀY THI CHÍNH THỨC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

( 08/02/2021)

TB V/V MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021 (GIA HẠN)

( 08/02/2021)

TB TỔ CHỨC HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021 (GIA HẠN)

( 08/02/2021)

TB XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐHCQ QUỐC TẾ SONG BẰNG TỪ NGUỒN SINH VIÊN ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC HỆ CQ CHUẨN VÀ CLC

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 07/10/2020)

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH VÀ PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN NHẬP HỌC

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 07/09/2020)

Thông báo mở lớp BSKT để thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

Thông báo mở lớp ôn tập các môn thi tuyển sinh thạc sĩ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

TB TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ ĐỢT 2 NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 05/10/2020)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

( 05/09/2020)

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH HỌC BSKT VÀ ÔN THI ĐỂ THAM DỰ KỲ THI THẠC SĨ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 05/04/2020)

TB ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐHCQ NĂM 2020 VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI THPT

( 04/10/2020)

Thông báo tuyển sinh ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2019 tại TT GDTX tỉnh Tây Ninh

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo Tuyển sinh ĐH bằng 2 hệ vừa làm vừa học (VLVH) đợt 2 năm 2019 tại TT GDTX tỉnh Tây Ninh

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo tuyển sinh Liên thông ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo tuyển sinh ĐH bằng 2 hệ VLVH đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo Tuyển sinh ĐH hệ VHVL đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/0000)

QUY TRÌNH + SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỘI TRƯỜNG CHO NGÀY ĐÓN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT XÁC NHẬN NHẬP HỌC 06-10/10/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 02/10/2020)

TB CÁC MỐC THỜI GIAN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TỔ CHỨC

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 01/09/2020)

TB VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐHCQ NĂM 2020 - ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGÀY 01/9/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 01/09/2020)

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website