Tuyển sinh BUH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019

( 30/01/2019) Thông báo mới

Tuyển sinh Đại học Bằng 2 Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019

( 30/01/2019) Thông báo mới

Tuyển sinh Liên thông hệ Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019

( 30/01/2019) Thông báo mới

Chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” tại Long An

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/11/2019)

Chương trình Tư vấn học đường lần 3- năm học 2019-2020 với chủ đề: “Tinh thần khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 27/11/2019)

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM - Top 7 trường đại học đào tạo ngành Kế toán tốt nhất Việt Nam

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 27/11/2019)

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TRỰC TUYẾN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 – SỐ 2: NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 24/03/2020)

Quy định về xét tuyển

( 23/07/2019)

Thông báo quy định về việc xét tuyển Đại học chính quy năm 2019

( 23/07/2019)

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TRỰC TUYẾN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 – CHỦ ĐỀ “HIỂU MÌNH – HIỂU NGHỀ”

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 19/03/2020)

Thông báo dự kiến kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 18/12/2019)

TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH CAO HỌC 2019 - ĐỢT 2

( 18/09/2019)

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy 2019

( 17/07/2019)

SÔI NỔI CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP "CÙNG BẠN CHỌN NGÀNH CHO TƯƠNG LAI"

( 15/10/2019)

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến chương trình đào tạo Thạc sĩ thu hút nhiều lượt quan tâm của các thí sinh

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 14/03/2020)

Ngày hội Tư vấn xét tuyển Đại học Cao Đẳng năm 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 13/01/2020)

Tuyển sinh đại học bằng 2 hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học ngành Luật kinh tế đợt tháng 07 năm 2019

Phòng đào tạo ( 10/05/2019)

Tuyển sinh hệ đại học văn bằng 2 chính quy và hệ vừa làm vừa học Ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 7 năm 2019

Phòng đào tạo ( 10/05/2019)

Thông báo V/v tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019

( 09/08/2019)

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2019 và thủ tục xác nhận nhập học

( 08/08/2019)

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2020

Khoa sau đại học ( 06/02/2020)

Thông báo mở lớp BSKT để thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

Thông báo mở lớp ôn tập các môn thi tuyển sinh thạc sĩ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

Chương trình Tư vấn tuyển sinh "Đúng ngành nghề - Sáng tươi lai" năm 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/01/2020)

Thông báo tuyển sinh ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2019 tại TT GDTX tỉnh Tây Ninh

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo Tuyển sinh ĐH bằng 2 hệ vừa làm vừa học (VLVH) đợt 2 năm 2019 tại TT GDTX tỉnh Tây Ninh

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo tuyển sinh Liên thông ĐH hệ VLVH đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo tuyển sinh ĐH bằng 2 hệ VLVH đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/2019)

Thông báo Tuyển sinh ĐH hệ VHVL đợt 2 năm 2019

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 03/10/0000)

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 46, Liên thông đại học khóa 20, Đại học Bằng 2 khóa 15 hệ vừa làm vừa học (VLVH) đợt 1 năm 2019

( 01/03/2019)

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website