Tuyển sinh BUH

Điểm chuẩn năm trước
10999 lượt xem

Điểm chuẩn năm trước

Ghi chú:
 
- Năm 2011 đến năm 2014, Trường xác định điểm chuẩn trúng tuyển dựa trên kết quả thi tuyển sinh của thí sinh theo khối thi và không nhân hệ số.
 
- Năm 2015 và năm 2016, trường xác định điểm chuẩn theo công thức:
 
Tổ hợp:
 
A00: Toán = M1, Lý = M2, Hóa = M3
A01: Toán = M1, Lý = M2, Anh văn = M3
D01: Toán = M1, Văn = M2, Anh văn = M3
 
Điểm đăng ký xét tuyển của mỗi thí sinh được quy đổi về tổng điểm 30 như sau:
 
a) Khối ngành Kinh tế - Kinh doanh - Quản lý (A00, A01, D01 – Môn Tóan được nhân hệ số 2)
 
ĐXT = ((M1x2 +M2+M3)x3 )/4 + Điểm ưu tiên
 
b) Luật Kinh tế (D01 – Môn Văn được nhân hệ số 2)
 
ĐXT = ((M1 +M2x2+M3)x3 )/4 + Điểm ưu tiên
 
c) Ngôn ngữ Anh (D01 - Môn tiếng Anh được nhân hệ số 2):
 
ĐXT = ((M1 +M2+M3x2)x3 )/4 + Điểm ưu tiên              
 
-  Năm 2017: Trường xác định điểm chuẩn trúng tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia theo tổ hợp môn thi và không nhân hệ số.
 
Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức:
 
ĐXT = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website